Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                  Speciell text: BINGSJÖ + Vapensköld


Låtar från Bingsjö


281. Gärdebylåten, gånglåt efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 576, och Svenska låtar, Dalarna, nr 1306 (2019-04-10)
282. Bröllopspolska, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 355, 433, 1081, Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 929, 930, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 44, och Svenska låtar, Dalarna, nr 1147, 1177 (2019-04-10)
283. Bingsjöpolskan efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 60, och Svenska låtar, Dalarna, nr 1264 (2019-04-10)
284. Djävulspolskan, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, som ingår i Hugo Alfvéns "Dalarapsodi" och är upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 322, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 63, och Svenska låtar, Dalarna, nr 1234 (2019-04-10)
285. Köpmanpolskan, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 9 (2019-04-10)
286. Gråtlåten, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 59, Svenska låtar, Dalarna, nr 1274 (2019-04-10)
287. Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 328, Svenska låtar, Dalarna, nr 1227 (2019-04-10)
288. Hemfärden, gånglåt efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2019-04-10)
289. Pekkos Pers storpolska, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 505, 506, 532 (2019-04-10)
290. Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1253 (2019-04-10)
291. Bingsjöpolska i g-moll efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 61, Svenska låtar, Dalarna, nr 1263 (2019-04-10)
292. Åltomtabromarschen, gånglåt av Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2019-04-10)
293. Brudmarsch från Bingsjö efter Hjort Anders Olsson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 47 (2013-01-08)
294. Rullpolskan, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 641 (2019-04-10)
295. Brudhisslåten, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 41
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1262 (2013-01-08)
296. Getingen, vals av Hjort Anders Olsson, meddelad av Erik Björk, A4-format
            Jämför nr 1088, 1337 (2019-04-10)
297. Vismelodi efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, Bingsjö, upptecknad av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 94, A4-format
            Jämför nr 404 (2019-04-10)
298. Bingsjöpolska efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, Bingsjö, upptecknad av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 600, A4-format (2019-04-10)
299. Gånglåt eller vismelodi efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, Bingsjö, upptecknad av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 241, A4-format (2019-04-10)
300. Bingsjöpolska efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, Bingsjö, upptecknad av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 818, A4-format (2019-04-10)
301. Gånglåt eller marsch efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, Bingsjö, upptecknad av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 393, A4-format
            Jämför nr 293, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 47 (2019-04-10)
302. Pekkos Pers brudmarsch efter Pekkos Gustav, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 530, 587, 1082, 1097, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 19, Svenska låtar, Dalarna, nr 1085, 1172, 1233, 1292, 1329 (2019-04-10)
303. Köpmanpolskan, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad efter Pekkos Gustav av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 9 (2019-04-10)
304. Gärdsjöpolskan, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson och Pekkos Gustavs fader, upptecknad efter Pekkos Gustav av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 607 (2019-04-10)
305. Bingsjöpolska efter Pekkos Per, efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, upptecknad efter Pekkos Gustav av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 207, 209, 387, 388, 508, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 20, Svenska låtar, nr 1124, 1137, 1327 (2019-04-10)
306. Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 56 (2013-01-08)
307. Bingsjöpolska, "Nerifrån", efter Nylandspojkarna, upptecknad efter Pekkos Gustav av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 74, Svenska låtar, nr 1266 (2019-04-10)
308. Junkasgubbens brudmarsch från Bingsjö efter Hjort Anders Olsson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 43
            Jämför Svenska låtar, nr 1244 (2013-01-08)
309. Bingsjö skänklåt efter Pekkos Gustav, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2019-04-10)
310. Trettondagsmarschen, gånglåt av Hjort Anders Olsson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö nr 46
            Jämför Svenska låtar, nr 1279 (2013-01-08)
311. Bingsjöpolska efter Mårtamôs gubben, efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, upptecknad efter Pekkos Gustav av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 316, Svenska låtar, nr 1137 (2019-04-10)
312. Brännvinspolskan, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 57
            Jämför Svenska låtar, nr 1230 (2013-01-08)
313. Vismelodi efter Hjort Anders Olsson, upptecknad efter Nils Agenmark av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 313, 680, Svenska låtar, nr 771 (2019-04-10)
314. Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad efter Nils Agenmark av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Svenska låtar, nr 771 (2019-04-10)
315. Bingsjö skänklåt efter Hjort Anders Olsson, upptecknad efter Nils Agenmark av Ture Gudmundsson, A4-format (2019-04-10)
316. Kronprinsens polska, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad efter Nils Agenmark av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 311, Svenska låtar, nr 1137 (2019-04-10)
317. Efterkälken, gånglåt från Bingsjö efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Hans Börtas, A4-format (2019-04-10)
318. Tokpolskan, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad efter Nils Agenmark av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 1096 (2019-04-10)
319. Hemfärden, gånglåt från Bingsjö efter Hjort Anders Olsson, upptecknad efter Nils Agenmark av Ture Gudmundsson, A4-format (2019-04-10)
320. Kvarngubbens vals från Bingsjö efter Daniels Olof Andersson, upptecknad av Hans Börtas, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Enviken, nr 63 ??? (2019-04-10)
321. Pekkos Pers bröllopspolska, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 61
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1263 (2013-01-08)
322. Bingsjöpolska, ursprungligen från Hälsingland?, efter Hjort Anders Olsson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 63
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1234 (2013-01-08)
323. Grällslåten, Bingsjöpolska efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 69
            Jämför nr 271, 443 (2013-01-08)
324. Norrbommens polska eller "Liss Nylandspolskan", Bingsjöpolska efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 72
            Jämför Svenska låtar, nr 1231 (2013-01-08)
325. Hjortingens polska, Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1223
            Jämför nr 1093 (2013-01-08)
326. Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1226
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 67 (2013-01-08)
327. Bingsjöpolska efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, ur Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 76 (2013-01-08)
328. Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1227
            Jämför nr 287 (2013-01-08)
329. Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1228
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 58 (2013-01-08)
330. Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1238 (2013-01-08)
331. Finns ej
332. Gånglåt eller marsch från Bingsjö efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1259 (2013-01-08)
333. Ritäkt Eriks polska, Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1228
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 70 (2013-01-08)
334. Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1246 (2013-01-08)
335. Bingsjöpolska efter kapten Söderholm, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1248 (2013-01-08)
336. Brudmarsch efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1261
            Jämför nr 221, Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 49, Svenska låtar, Dalarna, nr 1261, 1323 (2013-01-08)
337. Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1273
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 68 (2013-01-08)
338. Skänklåt efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1271
            Jämför nr 81, 87, 93, 481, Svenska låtar, Dalarna, nr 70 (2013-01-08)
339. Finnskogspolskan, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1283
            Jämför nr 1100 (2013-01-08)
340. Hjortingens marsch, gånglåt från Bingsjö efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1280a (2013-01-08)
341. Noahs gånglåt från Bingsjö efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1285
            Jämför nr 1084 (2013-01-08)
342. Min levnads afton, gånglåt eller vismelodi efter "Pekkos Olle", Pekkos Olof Hansson, Bingsjö, upptecknad av Karl Sporr, ur Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 404, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1275 (2019-04-10)
343. Min levnads afton, gånglåt eller vismelodi efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarna, nr 1275 (2019-04-10)
344. Junkasgubbens brudmarsch från Bingsjö efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 43, Svenska låtar, Dalarna, nr 1244 (2019-04-10)
345. 10-kronorspolskan, Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna, nr 1276 (2013-01-08)
346. Bingsjövalsen av Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför Karl Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Boda och Bingsjö, nr 53, Svenska låtar, Dalarna, nr 1260 (2019-04-10)
404. Vismelodi efter Pekkos Gustav, upptecknad efter Petters Erik Eriksson, Backa, av Ture Gudmundsson, A4-format
            Jämför nr 297, Karl Sporr, "Det folkliga musikarvet i Rättvik och Bingsjö", nr 210 (2019-04-10)
1081. Pekkos Pers bröllopspolska, Bingsjöpolska efter Pekkos Per, upptecknad efter Pekkos Helmer av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 282, 355, 433 (2019-04-10)
1082. Pekkos Pers brudmarsch efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format
            Jämför nr 302, 530, 1097 (2019-04-10)
1083. Trettondagsmarschen, gånglåt av Hjort Anders Olsson, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format
            Jämför nr 310 (2019-04-10)
1084. Noaks gånglåt efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 341 (2019-04-10)
1085. Flyttad till Rättvik
1086. ?
1087. Nylands mittemellan, Bingsjöpolska efter Nylandspojkarna, upptecknad av Ole Hjorth efter Pekkos Gustav, som lärt den av Nylands Erik och Jonas, A4-format
            Jämför nr 1339 (2019-04-10)
1088. Hjortingens vals eller "Getingen" av Hjort Anders Olsson, upptecknad av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 296, 1337 (2019-04-10)
1089. Pekkos Pers brudpolska, Bingsjöpolska efter fadern Pekkos Olle, upptecknad efter Pekkos Helmer Olsson av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför Svenska låtar, Dalarnaa, nr 1224 (2019-04-10)
1090. Slunk Jerks polska, Bingsjöpolska efter fadern Pekkos Olle, upptecknad efter Pekkos Helmer Olsson av Ole Hjorth, A4-format (2019-04-10)
1091. Bingsjöpolska efter fadern Pekkos Olle, upptecknad efter Pekkos Helmer Olsson av Paul Bäckström, A4-format
            Jämför nr 662, 838, 1079, 1157 (2019-04-10)
1092. Bingsjöpolska efter fadern Pekkos Olle, upptecknad efter Pekkos Helmer Olsson av Ole Hjorth, A4-format (2019-04-10)
1093. Hjortingens polska, Bingsjöpolska efter Pekkos Helmer Olsson, upptecknad av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 325 (2019-04-10)
1094. Kärleksvisa, vismelodi efter Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson av Ole Hjorth, A4-format (2019-04-10)
1095. Gånglåt eller marsch efter Junkas Jonas, upptecknad av och efter Ole Hjorth, som lärt den av Hjort Anders Olsson, A4-format (2013-04-06)
1096. Tokpolskan, Bingsjöpolska efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av och efter Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 318 (2019-04-10)
1097. Pekkos Pers brudmarsch efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av och efter Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 302, 530, 1082 (2019-04-10)
1098. Flyttad till Särna
1099. Gånglåt från Bingsjö efter Hjort Anders Olsson, upptecknad av och efter Ole Hjorth, A4-format (2019-04-10)
1100. Eklundapolskan, polska av typen Bingsjöpolska av "Viksta Lasse", Leonard Larsson, Uppland, upptecknad av Ole Hjorth, A4-format
            Jämför nr 339 (2019-04-10)
1101. Gammal brudmarsch" efter Pekkos Per, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, ur Svenska låtar, Dalarna nr 1243 (2013-01-08)


Senast ändrad 2019-04-10