Stefan Lindén Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                Speciell text: ÄLVDALEN + Vapensköld


Låtar från Älvdalen


30. Åsens brudlåt, brudmarsch efter Bälter Erik Olsson, upptecknad av Carl Gustav Färje efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, A4-format (2012-04-03)
31. Faut Pers vals nr 1 från Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 11 (2012-04-03)
32. Faut Pers vals nr 2 från Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 12 (2012-04-03)
33. Evertsbergs gamla brudmarsch efter Pål Karl Persson, Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 14 (2012-04-03)
34. Vals, "Stenåldersvalsen", från Evertsberg efter Pål Karl Persson, Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 16 (2012-04-03)
35. Polska efter Tommos Anders Persson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson efter S. Joh. Larsson, Blyberg, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 17 (2012-04-03)
36. Älvdalens brudmarsch efter S. Joh. Larsson, Blyberg, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 23 (2012-04-03)
37. Älvdalens steklåt efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 24 (2012-04-03)
38. Söderstens vals eller "Silkesvalsen" från Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson efter Lars Orre, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 31 (2012-04-03)
39. Söderstens minne, polska från Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson efter Lars Orre, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 32 (2012-04-03)
40. Psalmmelodi från Älvdals-Åsen, andlig visa från Älvdalen, upptecknad av pastor Alb. Lindberg, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 36, ej text (2012-04-03)
41. Polska efter Gamt Berg (Gambt Berg), Garberg, Älvdalen, född vid slutet av 1700-talet, upptecknad efter S. Joh. Larsson, Blyberg, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 41 (2012-04-03)
42. Polska efter Tommos Anders Persson 1829-, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad efter Isak Anders Persson, Blyberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 404 (2012-04-03)
43. Polska efter Gamt Berg (Gambt Berg), Garberg, Älvdalen, upptecknad efter Isak Anders Persson, Blyberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 393 (2012-04-03)
44. Långdans efter Död Erik Andersson, 1840-, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 369 (2012-04-03)
45. Polska efter Gamt Berg (Gambt Berg), Garberg, Älvdalen, upptecknad efter Isak Anders Persson, Blyberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 391 (2012-04-03)
46. Lasses Margits polska, även kallad "Söderstens minne", efter Gamt Berg (Gambt Berg), Garberg, Älvdalen, upptecknad efter Anders Södersten, Holen 1851-1913, i tidiga år kallad "Gös Anders", ur Svenska låtar, Dalarna nr 595 (2012-04-03)
47. Vals efter Gamt Berg (Gambt Berg), Garberg, Älvdalen, upptecknad efter Isak Anders Persson, Blyberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 411 (2012-04-03)
48. Vals efter Anders Fogde, Garberg, Älvdalen, upptecknad efter Isak Anders Persson, Blyberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 412 (2012-04-03)
49. Marsch, gånglåt efter Gamt Berg (Gambt Berg), Garberg, Älvdalen, upptecknad efter Isak Anders Persson, Blyberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 415 (2012-04-03)
50. Vals efter Lars Åhs 1872-, Blyberg, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 451 (2012-04-03)
51. Karlfelts gånglåt efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 485 (2012-04-03)
52. Pirapolskan efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 518 (2012-04-03)
53. Gånglåt efter Spilå Jan eller "Spel Jannes", Älvdalen, upptecknad efter Anders Södersten, Holen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 545 (2012-04-03)
54. Bastulaven, polska efter Anders Södersten, Holen, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 566 (2012-04-03)
55. Jemsken, polska efter Anders Södersten, Holen, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 583 (2012-04-03)
56. Tagelsträngalåten, polska efter Gyris Anders Andersson, Klitten, Älvdalen, upptecknad efter Anders Södersten, Holen, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 587 (2012-04-03)
57. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 612 (2012-04-03)
58. Barbro Pers polska efter Anders Södersten, Rot, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 593 (2012-04-03)
59. Brudmarsch efter Kettis Lars Matsson 1857-, Älvdalsåsen, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 646 (2012-04-03)
60. Farmors brudpolska, spelad på Evert Åhs' farmors bröllop av Gyris Anders Andersson, Klitten, Älvdalen, upptecknad efter Evert Åhs, Rot, av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-04-03)
61. Djus Per Larssons brudlåt, brudmarsch efter Gamt Berg (Gambt Berg), Garberg, Älvdalen, meddelad av Carl Gustav Färje, A4-format (2012-04-03)
62. Gånglåt från Evertsberg, Älvdalen, efter Evert Åhs, Rot, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-04-03)
63. Vals efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad efter Evert Åhs, Rot, Älvdalen, av Axel Myrman och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
64. Polska nr 1 från Evertsberg, Älvdalen, efter Evert Ahs, Rot, Älvdalen, upptecknad av Axel Myrman och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
65. Polska nr 2 från Evertsberg, Älvdalen, efter Evert Åhs, Rot, Älvdalen, upptecknad av Axel Myrman och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
66. Matshanso Mats' polska efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 15 (2012-04-03)
67. Polska nr 3 från Evertsberg, Älvdalen, efter Evert Åhs, Rot, Älvdalen, upptecknad av Axel Myrman och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
66. Matshanso Mats' polska efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 15 (2012-04-03)
68. Wir uldum upi kittan, visa efter mormodern till Einar Britt, Älvdalen, upptecknad av Carl Gustav Färje, A4-format, text (2012-04-03)
69. Baku Ulof marschen, gånglåt efter Einar Britt, Älvdalen upptecknad av Axel Myrman efter Evert Åhs, Rot, A4-format (2012-04-03)
70. Brunnbergspolskan efter Einar Britt, Älvdalen, upptecknad av Axel Myrman och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
71. Polska, "Trollpolskan", efter Isak Anders Persson, Blyberg, Älvdalen, upptecknad av Axel Myrman och Paul Bäckström efter Einar Britt, A4-format (2014-08-19)
72. Herrar, grevar och skinnbyxpatroner, vals efter Isak Anders Persson, Blyberg, Älvdalen, upptecknad av Axel Myrman och Paul Bäckström efter Einar Britt, A4-format (2012-04-03)
73. Polska efter Tommos Anders Persson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad efter Pål Karl Persson, Evertsberg, ur Svenska låtar, Dalarna nr 682a (2012-04-03)
74. Halvbuteljpolskan efter Isak Anders Persson, Blyberg, Älvdalen, upptecknad av Ture Gudmundsson efter Einar Britt, A4-format (2012-04-03)
75. Gyrisvalsen eller "Chikagovalsen" efter Einar Britt, Älvdalen, upptecknad av Axel Myrman och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
76. Skordkuln, polska från Älvdalen, första reprisen efter Maria Larsson, moder till Einar Britt, Älvdalen, och andra reprisen av Einar Britt, upptecknad efter Einar Britt av Carl Gustav Färje, A4-format (2012-04-03)
77. Kullåt från Prästbudum, 1881, efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, upptecknad av Carl Gustav Färje, A4-format (2012-04-03)
78. Polska efter Isak Anders Persson, Blyberg, Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 15 (2012-04-03)
1031. Buförsmarsch eller "Till fäbodvall och sommarprakt", gånglåt av Ekorr Anders Andersson, Älvdalen, upptecknad av Ann-Marie Ohlsson och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
1032. Vallåtspolska av Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, i d-moll, upptecknad av Ann-Marie Ohlsson och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
1033. Vallåtspolska av Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, i D-dur, upptecknad av Ann-Marie Ohlsson och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
1034. Brudmarsch efter Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, som lärt den av Pål Karl Persson, Evertsberg, och Anders Svensson, upptecknad av Ture Gudmundsson, den spelades när man gick från kapellet, A4-format (2012-04-03)
1035. Polska efter Klockar Erik, upptecknad av Ture Gudmundsson efter Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, som lärt den av Pål Karl Persson, A4-format (2012-04-03)
1036. Drucken karl-leken, polska numera spelad som mazurka av Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad av Ann-Marie Ohlsson, A4-format (2012-04-03)
1037. Mickelkvarnforspolskan av Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad av Ann-Marie Ohlsson och Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
1038. Hedninglåten efter Pål Karl Persson, Evertsberg, upptecknad efter Ekorr Anders Andersson, Älvdalen, av Ann-Marie Ohlsson, A4-format (2012-04-03)
1039. Vågspels-polska av Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad av Ture Gudmundsson, A4-format (2012-04-03)
1041. G-mollpolskan av Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
1042. Polska efter Tommos Anders Persson, Evertsberg, upptecknad av Ann-Marie Ohlsson efter Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, som lärt den av Pål Karl Persson, Evertsberg, A4-format (2012-04-03)
1043. Hedningpolska efter Pål Karl Persson, Evertsberg, upptecknad av Ann-Marie Ohlsson efter Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, som lärt den av Pål Karl Persson, A4-format (2012-04-03)
1044. Polska från byn efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad efter Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, av Ann-Marie Ohlsson, A4-format (2012-04-03)
1045. Polska efter Gulliks Anders, Älvdalen, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
1046. Polska, "Slängpolska", efter Mjölnare Johansson och Sven-pojkarna, upptecknad efter Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, av Ann-Marie Ohlsson, A4-format (2012-04-03)
1047. Polska efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 18 (2012-04-03)
1048. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, ur Svenska låtar, Dalarna nr 632 (2012-04-03)
1049. Polska efter Gulliks Anders, Älvdalen, som hört låten från dansbanan på Boggbergert då han stod ute på gårdstunet, upptecknad av Paul Bäckström, A4-format (2012-04-03)
1050. Polska efter Tommos Anders Persson, Evertsberg, upptecknad av Ann-Marie Ohlsson efter Ekorr Anders Andersson, Evertsberg, Älvdalen, som lärt den av Pål Karl Persson, Evertsberg, A4-format (2012-04-03)
1051. Tylli toeva, visa, vallåt efter Spritt Anders, Älvdalen, upptecknad av Helge Wimelius, A4-format, text (2012-04-03)
1052. Si god afton, visa eller gånglåt efter Gyris Anders Andersson, Klitten, Älvdalen, upptecknad av Carl Gudmundsson efter S. Joh. Larsson, Blyberg, text efter Frost Anders i Gåsvarv, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen nr 6, text (2012-04-03)
1053. Skansentomtarnas vaktparad, gånglåt av Gunnar Orre, Älvdalen, A4-format (2012-04-03)
1054. Nornäslåten, gånglåt av Helge Wimelius, Älvdalen, A4-format, text (2012-04-03)
1060. Polska efter Ekorr Anders Andersson, Älvdalen, som lärt den av Pål Karl Persson, Evertsberg, upptecknad efter Simon Simonsson av Karl H. Almlöf, A4-format (2014-08-19)
1062. Matshanso Mats' polska efter Simon Simonsson, Älvdalen, upptecknad av Karl H. Almlöf, jämför nr 25 i Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Älvdalen, efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Einar Britt, Kristina Ståbi och Bengt Cedervall, A4-format (2014-08-19)
1063. Faut Pers polska nr 1, efter färjkarlen "Faut Per" eller Per Olsson Fogde, Blyberg, död omkring 1900, upptecknad av Karl H. Almlöf efter Simon Simonsson, Älvdalen, som lärt den av Ekorr Anders Andersson, A4-format (2014-08-19)


Senast ändrad 2014-08-19