Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                                                                    Speciell text: ÅL + Vapensköld


Låtar från Ål


643. Vismelodi efter Julius Segerström, Ål, meddelad av Erik Berglund, A4-format (2013-01-18)
644. Polska efter Torn Erik, Ål, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Ål nr 30 (2013-01-18)
645. Skänklåt efter Torn Erik, Ål, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Ål nr 36 (2013-01-18)
646. Gammal skänklåt från Ål, upptecknad av Petter Hedlund, Domnarvet, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Ål nr 37 (2013-01-18)
647. Björs-Olles marsch, gånglåt från Ål meddelad av Erik Berglund och upptecknad av A. W. Hedelius, A4-format (2013-01-18)
648. Polska efter Stor Anders, Ål, upptecknad efter Bror Magnusson av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
649. Polska efter Leander Johansson, Ål, upptecknad efter Bror Magnusson av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
650. Hambopolska från Ål, även kallad "Läppsnuvan", meddelad av Erik Berglund och upptecknad av A. W. Hedelius, A4-format (2013-01-18)
651. Skänklåt från Ål meddelad av Erik Berglund och upptecknad av A. W. Hedelius, A4-format (2013-01-18)
652. Gammal polska efter Torn Erik, Ål, meddelad av Erik Berglund, A4-format (2013-01-18)
653. Gammal dalpolska meddelad av Erik Berglund och upptecknad av A. W. Hedelius, A4-format (2013-01-18)
654 Gånglåt efter Liss Jans Olle, Ål, meddelad av Erik Berglund, A4-format (2013-01-18)
655. Polska efter A.W. Hedelius, Ål, meddelad av Erik Berglund, A4-format (2013-01-18)
656. Björs Olles vals meddelad av Erik Berglund och upptecknad av A. W. Hedelius, A4-format (2013-01-18)
657. Polska efter Klockar Olle, upptecknad efter Bror Magnusson, Ål, av Ture Gudmundsson, A4-format (2013-01-18)
1139. Gammal polska från Ål, möjligen efter Klockar Olle, upptecknad efter Julius Segerström, Ål, av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1140. Polska efter Klockar Olle, Ål, upptecknad efter Julius Segerström av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)
1141. Polska efter Klockar Olle, Ål, upptecknad efter Julius Segerström av Paul Bäckström, A4-format (2013-01-18)


Senast ändrad 2013-01-18