Stefans musik


RACKBAG LP
Amalthea AM 53 Inspelningsår: 1985 Utgivningsår: 1985
Medverkande: Folk & Rackare: Carin Kjellman, Ulf Gruvberg m fl och andra


1. NÄKTERGALEN

Jag vet så väl, var det ståndar ett slott,
som är så vackert utsirat
med pärlor och med rödan guld,
marmorstenar uppmurat

Mitt i det slottet ståndar ett träd
med blad så vackra och sköna
och uti det bor en näktergal fin,
som ljuvligt månd' röra sin tunga

Och hör du liten näktergal,
en visa för mig ska du kväda
Dina fjädrar vill jag med guld beslå,
halsen med pärlor bekläda

Fjädrar av guld jag passar ej på,
pärlor det vill jag ej bära
Min styvmor har förvandlat mej,
skiljt mig från min kära

Mig skapte hon till en näktergal,
bad mig i världen utflyga
Min broder skapte hon till en ulv,
bad honom i skogen utsmyga

Och hör du, liten näktergal,
ett bud jag beder dig höra
I vinter kan du få bo i min bur,
om sommaren åter flyga

Och näktergal stod och tänkte sig om
Jag aktar ej riddarens vilja
Då grep han henne i foten så,
som hon ej hava ville

Så tog han henne hem till sin bur,
tillstängde dörrar och luckor
hon blev till månget underligt djur,
ville den riddaren mörda

Först skapte hon sig till lejon och björn,
sedan till andra små ormar
Sist skapte hon sig till en lindorm stor,
ville den riddaren mörda

Då stack han henne med sin kniv,
så blodet på golvet det strömma'
Då rann där opp en jungfru skön,
hon stod där såsom en blomma


2. FLICKAN GÅR PÅ GOLVET

Flickan går på golvet fager som en ros
Denna vackra pojke vill jag sova hos
Två och två i dansen, en och en går fri
Mister du balansen, då är allt förbi

Pojken står på golvet reslig som ett träd
Denna vackra flicka ska jag sova med
Två och två i dansen, en och en slås ut
Mister du balansen, då är leken slut

/Danslek från (?) Norra Vi, Östergötland/


3. INGA LITEN KVARNPIGA eller INGA LITIMOR

Inga Litimor på handkvarn i kongsgarden mol
och kvad dei små visene av ljos og liv og sol
- Aldri nokon kunne kveda
som ho Litimor, den unge och den vene -

Da kom det bud, at Inga sku trø for kongens stol
og kveda dei små visene av ljos og liv og sol

Å hør du, Inga Litimor, din song du kveda skal
Som løn vil han deg kleda som jomfru sin hall

Takk stor er kongens gave og ærefull å få
men sorg og saknad ingen kan kle seg ifrå

Å hør du, Inga Litimor, din song må kongen få,
om sjelve kongekrona skal med på kjøpet gå

Gullstasen din du spare, du unge dyre drott
Stolt Inga berre syng i sitt eige kongeslott

Når unge kongen ved meg av kjærleik til sitt viv
syng Litimor solsongen så lenge der er liv
- Aldri nokon kunne kveda
som ho Litimor, den unge och den vene -

/Ballad från Norge/


4. TRILÅ
Trilå, trilå
Trilå, trilå
/:Här är han
nära land
Trilå:/

/Efter Amandus Claesson, Mollösund/


5. MAJOR BRACK

Major Brack skull' till kriget sig fara
Militamtamtam militärerna
Major Brack skull' till kriget sig fara
Han for från sin gemål
Han for från sin gemål
Han for från sin gemål
Major Brack skull' till kriget sig fara
Han for från sin gemål

Jag kommer igen till påska
Militamtamtam militärerna
Jag kommer igen till påska
Eller midsommardan, förvisst
Eller midsommardan, förvisst
Eller midsommardan, förvisst
Jag kommer igen till påska
Eller midsommardan, förvisst

När som påska var förliden
Militamtamtam militärerna
När som påska var förliden
Major Brack kom ej igen
Major Brack kom ej igen
Major Brack kom ej igen
När som påska var förliden
Major Brack kom ej igen

Frun gångar sig ut till att titta
Militamtamtam militärerna
Frun gångar sig ut till att titta
På högan berg hon stod
På högan berg hon stod
På högan berg hon stod
Frun gångar sig ut till att titta
På högan berg hon stod

Då fick hon se ungersven komma
Militamtamtam militärerna
Då fick hon se ungersven komma
I sorgse var han klädd
I sorgse var han klädd
I sorgse var han klädd
Då fick hon se ungersven komma
I sorgse var han klädd

Tag bort eder gyllen scharlakan
Militamtamtam militärerna
Tag bort eder gyllen scharlakan
Major Brack uti kriget är död
Major Brack uti kriget är död
Major Brack uti kriget är död
Tag bort eder gyllen scharlakan
Major Brack uti kriget är död

Han blev till graven buren
Militamtamtam militärerna
Han blev till graven buren
Av fyra höga män
Av fyra höga män
Av fyra höga män
Han blev till graven buren
Av fyra höga män

Den ene bar hans vapen
Militamtamtam militärerna
Den andre bar hans värja
De två bar honom själv
De två bar honom själv
De två bar honom själv
Den ene bar hans vapen
De två bar honom själv


6. DE TVÅ KONUNGADÖTTRARNA eller DE TVÅ KONUNGABARNEN

Det voro de ädela konungabarn
- Två rosor och adeliga blommor -
Som voro bortstulna medan de var små
- Från England äro de komna -

så kommo de åter till konungens gård
Behöves här några tjänstemör i år

Och väl kan vi brygga och väl kan vi baka
Men bättre vi kunna det röda guldet maka

Och väl kan vi väva och väl kan vi spinna
Men bättre vi kunna det röda guldet tvinna

Den yngsta hon trädde i skaft och i sked
Den äldsta hon satte sig i vävstolen ned

Och första slaget hon i väven slog
Hon vävde in himmel, hon vävde in jord

Och andra slaget hon i väven slog
Hon vävde in måne, vävde in sol

Och tredje slaget hon i väven slog
Hon vävde in havet och alla fiskar små

Och fjärde slaget hon i väven slog
Hon vävde in himmel med alla stjärnor på

Och femte slaget hon i väven slog
Hon vävde in fader, vävde in mor

Den äldsta skall bära mina nycklar i band,
den yngsta ska få min son till man

Och håller ni seden i detta land,
att syster ska få sin bror till man

Och det blev glädje i konungens hus
Där dansade alla, tills dagen vart ljus


7. Gånglåt, "Triolmarsch", fr Dalsland
8. Gånglåt, "Spader fem"


9. LITEN KERSTI STALLDRÄNG

Liten Kersti hon gångar sig åt fålastall
- Och den lilla -
Där skådar hon de fålar och raska voro de
- I vårt stall har hon tjänt
och stor sorg har hon bur't
uti lönndom -

Först skådar hon den vita, så skådar hon den grå
Den apelgrå, den lägger hon gullsadelen uppå

Och sedan så rider hon sig till konungens går'
"Behöver herr Konung någon stalledräng i år?"

"En stalledräng behöver jag i år allra bäst
Men aldrig att jag föder din apelgråa häst!"

Om dagen så rider hon de fålar till vanns
Om natten så sover hon på hertigens arm

Om dagen så rider hon de fålar i äng
Om natten så sover hon i hertigens säng

Och genast gick det bud till herr Konungen in
"Eder stalledräng är bliven så förunderligen trinn

Eder stalledräng är bliven så förunderligen fet,
han mäktar knappast rida, när solen skiner het

Eder stalledräng är bliven så förunderligen tjock,
han mäktar knappast knäppa sin egen riderock"

Och konungen, han sej åt fålastallet gick
Liten Kersti hon svimma, två gossebarn hon fick

Han tog liten Kersti å satte på sin vagn (sitt fång)
Å tjugo gullringar, det gav han på en gång

/Ballad/


10. Gånglåt/Engelska, "Grisen"


11. DET BLÅSER NORDOST

Det blåser nordost, se flöjelen på topp
Han visar, att vinden är god
Vi måste nu lyfta vårt ankare opp
och segla från kärestan god
Det bästa jag har, det lämnar jag kvar
Min tro och min kärlek för dig jag ej spar,
till dess döden han lägger mej i grav

Vårt ankare vindas och lotsen ombord
och skeppet, det styr nu ifrån land
Gör då som en redelig flicka sig bör,
gack ute på denna vår strand
å skåda uppå de bräderna få,
varuti jag vandrar på böljorna blå
Gud låte allt lyckeligen gå